AGENDA : Lezingen

Klik op het onderwerp voor meer info.

Vanaf oktober 2021 (hervat na start in 2020) Alden Biesen.  Lang lopende cursus Kunst- en Cultuurgeschiedenis: Van 1870 tot 1970: Dapper voorwaarts maar waarheen?

Oktober-november 2021 - MAASEIK. Geschiedenis van de filosofie: Spraakmakende stuurlui of hoogdravende dwazen? Westerse wijsbegeerte en haar impact op de (kunst)geschiedenis.

Oktober - December 2021 - BOCHOLT. Cultuurgeschiedenis van 950 tot 1200 : Van de Ottonen tot de Cisterciënzers.

 Van de Ottonen tot de Cisterciënzers

Cultuurgeschiedenis van 950 tot 1200

In de Middeleeuwen lag de maatschappelijke orde vast: oratores, bellatores en laboratores. Paus en keizer streden evenwel om de hoogste plaats op aarde. Dit conflict verdeelde lange tijd de gemoederen. Rond het jaar 1000 ontstond de romaanse kunst waarbij de Benedictijnen en de pelgrimstochten voor een grote verspreiding zorgden. De kruistochten wakkerden het elan nog aan. De romaanse kunst vertoonde, ondanks gemeenschappelijke kenmerken, een rijk palet aan regionale verschillen. De kunst van de Cisterciënzers vertoont een geheel eigen gelaat.  

Organisatie:
Davidsfonds Academie

Waar:
Bocholt De Priool - Bibliotheek, Dorpstraat 2

Wanneer:
Donderdagen 14, 21, 28 oktober, 18, 25 november, 9 december 2021.
Van 19.30 uur tot 22.00 uur. Pauze inbegrepen.

Klik hier voor info en inschrijvingen via site van het Davidsfonds

Langlopende cursus kunst- en cultuurgeschiedenis - deel 6 -

Dapper voorwaarts maar waarheen? (1870-1970)


De Franse Revolutie (1789) bleef lang nazinderen. Conservatieve krachten hadden haar ideeën ten nutte gemaakt voor een ongebreideld politiek en socio-economisch liberalisme. Nieuwe omwentelingen waren evenveel pogingen om deze evolutie te corrigeren. Zij mislukten. De massa won niettemin geleidelijk terrein dankzij de opmars van het socialisme en de christen-democratie.  Kolonialisme en nationalisme ondermijnden echter de Europese stabiliteit en leidden tot het failliet van de grote idealen: de Groote Oorlog schoot ze aan flarden.  Een reeks denkers sloopte daarna de verlichte ideeën: het fascisme leek een niet te stuiten strijd om de massa. Of hoe het mogelijk werd dat voorheen beschaafde volkeren elke vorm van redelijkheid konden overboord gooien.

Jan Vaes integreert in deze reeks lezingen geschiedenis en cultuurgeschiedenis van de laatste decennia van de 19de eeuw tot omstreeks 1970. Een ongemeen boeiende periode. 
 

Data 11, 18, 25 oktober, 8 15, 23, 29 november, 6, 13 december 2021 en 10, 17, 24, 31 januari, 7, 14, 21 februari, 7 maart 2022 

Uren namiddag 14 tot 16.30 uur, avond 19 tot 21.30 uur

Locatie : Landcommanderij Alden Biesen 

Organisatie : Davidsfonds Academie i.s.m. de Parenteel Bilzen

VOLZET - Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor deze cursus

De beste stuurlui?

Westerse wijsbegeerte en haar impact op de (kunst)geschiedenis.

Door de eeuwenlange dialoog van de westerse filosofie te volgen, kan men verschillende pogingen tot zingeving leren kennen: de antwoorden op de grote vragen passeren in deze cursus chronologisch de revue. Van Plato tot het postmodernisme.
De deelnemers ontdekken in vijf rijk geïllustreerde lezingen wat grote filosofen als stuurlui in de wereld hebben veroorzaakt.  In deze reeks komen wijsbegeerte, ethiek, geschiedenis en kunstgeschiedenis op een wonderlijke wijze samen. In mensentaal.


Data:   Op vrijdagen telkens van 14 tot 16.30 uur - 22, 29 oktober,  12, 19 en 26 november 2021
 
Waar:  Zaal Grevenberg, Weertersteenweg 223, Maaseik

"Limburg tussen staf en troon. Duizend jaar graafschap Loon" kreeg een vervolg in Beieren!

De tentoonstelling over de graven van Loon verhuisde in de zomer van 2019 naar Beieren. Weliswaar in een verkorte en licht aangepaste versie én naar een symbolische locatie: het Spessart Museum in Lohr am Main. Dit stadsmuseum is gewijd aan de Loons-Rienecker geschiedenis en is gehuisvest in de tweede residentie die de graven van Loon in het graafschap Rieneck lieten bouwen.
De Duitse pers schonk ruime aandacht aan de "nieuwe" band tussen Loon en Beieren en publiceerde een interview met curator Dr. Jan Vaes, en Frau Barbara Grimm, Museumsleiterin van het Spessart Museum. De Main Post, met een oplage van 110.000 abonnees, kreeg de primeur.
 
Ook de website van het Geschichts- und Museumsverein Lohr am Main besteedde ruimschoots aandacht aan de  hype. Zie museum site
 
De Beierse tentoonstelling kreeg de sprekende titel: "Von Flandern nach Franken. Die Grafen von Loon und Rieneck - Spuren aus 1000 Jahren". Ze was - net als de tentoonstelling in Alden Biesen - ondersteund door een erecomité waarin heel wat Beierse prominenten zitting hebben. Frau Grimm en Dr. Theodor Ruf, de pionier van de geschiedenis van het graafschap Rieneck, waren overigens te gast op het Derde Loons Colloquium in de Landcommanderij van Alden Biesen dat 250 geïnteresseerden kon boeien.
 
De leden van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen (Hisab) waren maar wat blij dat dit nieuwe exploot hun gedreven inspanningen een nieuwe bekroning opleverde.


Belangstelling in de Duitse pers
  Nieuw emailadres !

U kan me bereiken op dr.janvaes@gmail.com 

Vanaf 1 januari 2016 is mijn ucll-emailadres vervallen.