AGENDA : Lezingen en tentoonstelling


Klik op het onderwerp voor meer info.

Vanaf oktober 2018 - Alden Biesen. Lang lopende cursus Kunst- en Cultuurgeschiedenis:  de kanteling der tijden (1600-1700)

September-November 2018 - Bocholt. Cultuurgeschiedenis van het oude Griekenland 
 
Tentoonstelling:
Limburg tussen staf en troon. Duizend jaar graafschap Loon. Curator Dr. Jan Vaes  

Langlopende cursus kunst- en cultuurgeschiedenis – deel 4 – De kanteling der tijden (1600-1700)

Barok, classicisme en rococo

  • Gratie, grootspraak en illusie

  • Europese kunst en cultuur gaat wereldwijd


Geen kunststijl probeerde meer te overtuigen dan de barok. Hij ademt het grote gelijk van vorsten, burgerlijke overheden, prelaten en protestanten. Kunstenaars trokken daartoe een uitgebreid register van nieuwe kwaliteiten open: gestructureerde dynamiek, theatrale effecten en een waaier van voorheen onbestaande genres. Deze belerende kunststijl was geenszins saai. Hij bleef imponeren, intrigeren en vermaken.

Een uitbundige strekking wedijverde evenwel voortdurend met een beheerste tendens. Die leidde tot het classicisme dat verlichte, universele aanspraken ondersteunde. Vooraf werd het gewichtige, belerende karakter van de barok nog kortstondig in vraag gesteld door het lichtvoetige rococo.


Deze cursus staat open voor iedereen, dus ook voor wie de voorgaande delen niet volgde.


Organisatie:
 
Davidsfonds Academie i.s.m.  de Parenteel Bilzen en Vorming
 
 
Waar:
 
Landcommanderij Alden Biesen

 
Wanneer:

Maandagen 1, 8, 15 oktober, 12, 19, 26 november 3, 10 17 december 2018, 7, 14, 21, 28 januari, 4, 11, 18, 25 februari, 18, 25 maart en 1 april 2019

Sessie 1: 14.00-16.30 uur: maximum 100 inschrijvingen mogelijk

Sessie 2: 19.00-21.30 uur: maximum 100 inschrijvingen mogelijk


Digitale syllabus en koffie inbegrepen


Inschrijving en prijs:

€195 - 185 (met Davidsfonds cultuurkaart)

Inschrijven via Davidsfonds
 

De namiddaggroep van een vorig jaar


BOCHOLT - Davidsfonds Academie: Cultuurgeschiedenis van het oude Griekenland

Overzicht van de kunst- en cultuurgeschiedenis (deel 2)

  • Romeins vernuft versus Griekse creativiteit
  • De verspreiding van Griekse cultuurproducten
  • Ktéma eis aei: de impact van de Griekse cultuur
De Griekse cultuur werd verspreid van Spanje tot aan de voet van de Himalaya door kolonisten en Alexander de Grote. De cultuurproducten van Griekenland bleven lang nazinderen: in de hellenistische rijken, in de Romeinse wereld, in het aristotelisch gedachtengoed van de middeleeuwen, in het neoplatonisme van de renaissance, in het classicisme. Een bezit voor altijd, ktéma eis aei.
.  
Deze cursus staat open voor iedereen, dus ook voor wie het eerste deel niet volgde.

Data : op donderdagen 27/9 - 11/10 - 18/10 - 8/11 - 22/11 -6/12 2018 - telkens van 19u30 tot 22u00 

Locatie : Bibliotheek 'De Priool', Dorpsstraat 2 Bocholt

Organisatie : Davidsfonds Academie i.s.m. Davidsfonds Bocholt en Bibliotheek De Priool

Prijs : 95 / 85€ met DF-Cultuurkaart, koffie en digitale syllabus inbegrepen

Inschrijven : via de website van het Davidsfonds - inschrijving (hier klikken)

Meer info :  0498/415660 (Ann Rombaut) of de site van het Davidsfonds - info (hier klikken)

Limburg pakt uit met zijn geschiedenis.

De Belgen kennen de geschiedenis van Limburg nauwelijks. Ook in het onderwijs blijkt het Limburgs verleden amper een voetnoot waard.

Om aan deze lacune te verhelpen, pakt de Landcommanderij Alden Biesen uit met een grote tentoonstelling over het verleden van de regio: 'Limburg tussen staf en troon. Duizend jaar graafschap Loon'.  Met meer dan 350 objecten uit binnen- en buitenland.

Het territorium van het graafschap Loon viel ongeveer samen met de huidige provincie Limburg. De Loonse geschiedenis werd vaak genegeerd omdat ze apart, anders en zelfs een beetje exotisch is. Het graafschap behoorde - zoals het prinsbisdom Luik - immers nooit tot de Nederlanden. Beide lagen van bij hun ontstaan tot in 1795 ononderbroken in het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie. Door een leenband verbonden met de bisschop van Luik (de staf) en met de Duitse keizer (de troon), wisten de graven van Loon een belangrijke rol te spelen op het Europese toneel. Zo wisten ze door een uitgekiende huwelijkspolitiek aanzienlijke graafschappen binnen te rijven, tot zelfs in Beieren.

Daarom ook zal deze tentoonstelling na afloop naar Beieren verhuizen.
 


 

Limburg tussen staf en troon. Duizend jaar graafschap Loon

 De tentoonstelling in cijfers


Deze unieke tentoonstelling loopt van 26 oktober 2018 tot 10 maart 2019 in de Landcommanderij van Alden Biesen. Een toplocatie voor een historische tentoonstelling van dit niveau.

Niet minder dan 352 objecten zullen er te bewonderen vallen. Uit 95 musea en privéverzamelingen. Uiteraard veel objecten uit het binnenland maar ook uit het Verenigd Koninkrijk, uit Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland.

Reeds 22 prominenten uit Vlaanderen, Wallonië, Duitsland en Nederland traden toe tot het beschermcomité.

 

 
 

"Limburg tussen staf en troon. Duizend jaar graafschap Loon" krijgt een vervolg in Beieren!

Al in het voorjaar van 2018 werd bekend dat de tentoonstelling over de graven van Loon in de zomer van 2019 naar Beieren zal verhuizen. Weliswaar in een verkorte en licht aangepaste versie én naar een symbolische locatie: het Spessart Museum in Lohr am Main. Dit stadsmuseum is gewijd aan de Loons-Rienecker geschiedenis en is gehuisvest in de tweede residentie die de graven van Loon in het graafschap Rieneck lieten bouwen.
De Duitse pers schonk al ruime aandacht aan de "nieuwe" band tussen Loon en Beieren en publiceerde in maart jl. een interview met curator Dr. Jan Vaes, en Frau Barbara Grimm, Museumsleiterin van het Spessart Museum. De Main Post, met een oplage van 110.000 abonnees, kreeg de primeur.
 
Ook de website van het Geschichts- und Museumsverein Lohr am Main besteedde ruimschoots aandacht aan de  hype. Zie museum site
 
De Beierse tentoonstelling kreeg de sprekende titel: "Von Flandern nach Franken. Die Grafen von Loon und Rieneck - Spuren aus 1000 Jahren". Ze wordt - net als de tentoonstelling in Alden Biesen - ondersteund door een erecomité waarin heel wat Beierse prominenten zitting hebben. Frau Grimm en Dr. Theodor Ruf, de pionier van de geschiedenis van het graafschap Rieneck, waren overigens te gast op het Derde Loons Colloquium in de Landcommanderij van Alden Biesen dat 250 geïnteresseerden kon boeien.
 
De leden van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen (Hisab) zijn maar wat blij dat dit nieuwe exploot hun gedreven inspanningen een nieuwe bekroning oplevert.


Belangstelling in de Duitse pers
  Langlopende cursus kunst- en cultuurgeschiedenis - deel 4 - start oktober 2018

Cultuurgeschiedenis van de kanteling der tijden (1600-1700)

  • Barok, classicisme en rococo
  • Gratie, grootspraak en illusie
  • Europese kunst en cultuur gaat wereldwijd
 
Organisatie:
Davidsfonds Academie i.s.m.  de Parenteel Bilzen en Vorming


Waar:
 Landcommanderij Alden Biesen


Wanneer:
Maandagen 1, 8, 15 oktober, 12, 19, 26 november 3, 10 17 december 2018, 7, 14, 21, 28 januari, 4, 11, 18, 25 februari, 18, 25 maart en 1 april 2019

Sessie 1: 14.00-16.30 uur: maximum 100 inschrijvingen mogelijk

Sessie 2: 19.00-21.30 uur: maximum 100 inschrijvingen mogelijk

Digitale syllabus en koffie inbegrepenInschrijving en prijs:
€195 - 185 (met Davidsfonds cultuurkaart)

Info volgt